โรม่า VS AC มิลาน ทายผลบอล

📌 กติกาเข้าร่วมกิจกรรม
1. เพียงมียอดฝาก 100 บาท และยอดเล่น 100 บาทขึ้นไป ภายในวัน สามารถร่วมกิจกรรมได้ทันที
2. ทายผลการแข่งขัน ( ตัวอย่าง เช่น 2 – 0 )
3. ปิดทายผลการแข่งขันเวลา 23.00
4. จำกัด 1 ID = 1 สิทธิ์ทายผล
ก่อนเติมโบนัสเครดิตในยูสต้องไม่มีค้าง
⚠️️เงื่อนไขการถอนเงิน⚠️
คุณพี่จะต้องมีการเดิมพันในส่วนของกีฬา 3 เท่า (คาสิโน/สล็อต) 6 เท่าของยอดโบนัส มีรายการเล่นครบแล้ว คุณพี่สามารถทำรายการถอนเงินได้เลยนะคะ
โรม่า
เซเรียอา อิตาลี

29 เมษายน 2023 เวลา 23:00:00

4/29/2023 23:00:00
AC มิลาน
วัน/เวลา USERID ส่งทายผล สถานะ
1 ก.ย. 2566, 25:44 ufaremktd18039
ทายสกอร์ 1-0
1-0
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 25:28 Ufarecmzk10694
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 25:09 Ufarecmzk10557
ทายสกอร์ 0-2
0-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 25:00 ufarecmzk10516
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 24:44 Ufarecsw20764
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 24:03 Ufarecp41048
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 23:50 Ufarecsga13329
ทายสกอร์ 0-2
0-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 23:23 ufarecmzk10611
ทายสกอร์ 0-0
0-0
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 22:51 Ufarecp41543
ทายสกอร์ 2-2
2-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 22:29 Ufarecsga10136
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 22:11 Ufarecpta11334
ทายสกอร์ 1-3
1-3
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 22:02 ufarecsga13595
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 22:00 ufarecsw22372
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:38 Ufarecprb 10262
ทายสกอร์ 2-2
2-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:38 Ufarecprb 10262
ทายสกอร์ 2-2
2-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:19 Ufaถrecmzk10502
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:16 ufarecprb11589
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:04 Ufarecmoa10528
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 21:01 ufaremktd19664
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 20:41 Ufaufarecmoa10516
ทายสกอร์ 0-1
0-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 20:33 Ufarecmfb11626
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 20:16 Ufarecprb12167
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 19:46 Ufarecmzk10552
ทายสกอร์ 0-0
0-0
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 19:35 Ufaufarecpta11093
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 19:32 ufaremktd110704
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 19:31 ufaremktd110704
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 19:26 Ufarecmzk30946
ทายสกอร์ 2-1
2-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:50 ufarecsga13412
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:43 ufarecmzk31107
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:32 Ufareca10849
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:31 Ufarecmzk30453
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:24 ufaremktd16658
ทายสกอร์ 0-3
0-3
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:21 ufaredzad10022
ทายสกอร์ 0-2
0-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:20 Ufarecsga 10732
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:19 ufarecsga13401
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 18:16 Ufaufarecmzk10943
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 17:53 Ufaremksa10010
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 17:52 Ufarecmzk30939
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 17:12 Ufarecmzk11261
ทายสกอร์ 0-1
0-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 17:08 Ufarecmzk10078
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 17:01 Ufareca11690
ทายสกอร์ 2-1
2-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 16:57 Ufarecmzk31142
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 16:29 Ufarecsga11021
ทายสกอร์ 0-2
0-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 16:27 Ufarecmzk10689
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 15:51 Ufarecsga13146
ทายสกอร์ 2-1
2-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 15:45 Ufareca11235​
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 14:36 Ufarecmzk10822
ทายสกอร์ 0-0
0-0
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 14:16 ufarecmzk11332
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 13:51 Ufarecmfb13135
ทายสกอร์ 0-1
0-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 13:00 ufarechba10224
ทายสกอร์ 0-1
0-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 12:48 Ufafecpta11315
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 12:24 Ufarecprb13024
ทายสกอร์ 0-2
0-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:57 Ufarecmzk11286
ทายสกอร์ 0-1
0-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:49 ufarecpta11654
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:27 Ufarecpta11360
ทายสกอร์ 1-2
1-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:27 Ufarecmzk10886
ทายสกอร์ 2-2
2-2
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:14 Ufarecmzk30032
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 11:09 Ufarecmzk11281
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์
1 ก.ย. 2566, 10:11 ufarecprb13500
ทายสกอร์ 1-1
1-1
ทายผลสกอร์