นิวคาสเซิล VS แมน ยูไนเต็ด ทายผลครึ่งแรก ครึ่งหลัง

นิวคาสเซิล

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

แมน ยูไนเต็ด

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
หมดเวลาร่วมกิจกรรม
วันเวลา USERID ส่งทายผล

2 ธ.ค. 2566, 26:12

ufarecpta10885

แมนยู สกอร์รวม 3

2 ธ.ค. 2566, 25:58

ufarecsw22441

ผลครึ่งแรก 1-1 ผลครึ่งหลัง 2-1

2 ธ.ค. 2566, 24:16

ufarecmfa10639

ครึ่งแรก2-0 ครึ่งหลัง2-1

2 ธ.ค. 2566, 22:56

ufarecprb20287

ครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลัง2-1

2 ธ.ค. 2566, 22:54

ufarecsga12950

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง1-0

2 ธ.ค. 2566, 22:43

ufaremktd110195

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 22:39

ufarecsga10136

ครึ่งแรก1-0ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 22:31

ufarecsw22372

ครึ่งแรก1-1ครึ่งหลัง1-2

2 ธ.ค. 2566, 22:04

ufarecprb21204

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง0-2

2 ธ.ค. 2566, 21:52

ufareca00064

ครึ่งเเรก 1-1 ครึ่งหลัง 2-3

2 ธ.ค. 2566, 21:40

ufarecmzk10683

ผลครึ่งแรก 0-0 ผลครึ่งหลัง 0-0

2 ธ.ค. 2566, 21:32

ufarecsga13595

ผลครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง0-1

2 ธ.ค. 2566, 21:10

ufarecmzk10943

ผลครึ่งแรก 0-0 ผลครึ่งหลัง 2-0

2 ธ.ค. 2566, 20:31

ufarecmzk 31142

ผลครึ่งแรก 1-1/ครึ่งหลัง 1-2

2 ธ.ค. 2566, 20:01

ufarecprb11684

ผลครึ่งเเรก 1-0 ผลครึ่งหลัง 1-0

2 ธ.ค. 2566, 19:43

ufareca12126

2-2

2 ธ.ค. 2566, 19:35

ufarecprb11589

ครึ่งแรก0-0/ครึ่งหลัง0-0

2 ธ.ค. 2566, 19:25

ufarecmzk11666

ครึ่งแรก 1-1 ครึ่งหลัง 2-1

2 ธ.ค. 2566, 19:21

ufarecprb26936

2-0

2 ธ.ค. 2566, 19:20

ufaremktd16658

ผลครึ่งแรก 1-1 ผลครึ่งหลัง 3-1

2 ธ.ค. 2566, 19:18

ufaredzad10022

ผลครึ่งแรก 0-0 ผลครึ่งหลัง 1-1

2 ธ.ค. 2566, 19:14

ufarecsga13401

ผลครึ่งแรก 0-0 ผลครึ่งหลัง 0-0

2 ธ.ค. 2566, 19:12

ufarecmzk30453

ผลครึ่งแรก 0-1 ผลครึ่งหลัง 1-2

2 ธ.ค. 2566, 19:10

ufarecsga13412

ผลครึ่งแรก 1-0 ผลครึ่งหลัง 1-1

2 ธ.ค. 2566, 18:42

ufarecmzk11286

ครี่งแรก0-0 ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 18:25

ufarecmzk11632

ผลครึ่งแรก 1-0 ผลครึ่งหลัง 2-0

2 ธ.ค. 2566, 18:23

ufaremkca12476

ครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลัง 2-1

2 ธ.ค. 2566, 18:17

ufarecprb15023

ครึ่งแรก0-1ครึ่งหลัง0-2

2 ธ.ค. 2566, 17:55

ufarecmzk30091

ผลครึ่งแรก 0-0 ผลครึ่งหลัง 1-1

2 ธ.ค. 2566, 17:45

ufarecpta10658

เเรก1-0หลัง2-1

2 ธ.ค. 2566, 17:38

ufareca11291

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง0-1

2 ธ.ค. 2566, 17:13

ufarecmzk 11308

ครึ่งแรก1-0ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 17:07

ufarecmzk30032

ครึ่งแรก 2-0 ครึ่งหลัง 3-1

2 ธ.ค. 2566, 17:03

ufarecprb26984

ครึ่งแรก2-0ครึ่งหลัง1-0

2 ธ.ค. 2566, 16:41

ufarecpta11315

ครึ่งแรก1-1ครึ่งหลัง2-1

2 ธ.ค. 2566, 16:34

ufarecsga13218

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง1-2

2 ธ.ค. 2566, 16:19

ufarecotb12388

ครึ่งแรก1-0 / ครึ่งหลีง3-1

2 ธ.ค. 2566, 16:00

ufarecprb21580

ครึ่งแรก1-0/ครึ่งหลัง2-2

2 ธ.ค. 2566, 15:54

ufarecpta11360

ครึ่งแรก 1-0/ครึ่งหลัง 1-2

2 ธ.ค. 2566, 15:52

ufarecpta11093

คึงแรก1_1 คึงหลัง2-2

2 ธ.ค. 2566, 15:21

ufarecpta10189

ครึ่งเเรก 1-0 / ครึ่งหลัง 1-2

2 ธ.ค. 2566, 15:14

ufarecprb21445

ครึ่งแรก 2-0 จบเกม 3-0

2 ธ.ค. 2566, 14:54

ufarecmfb11626

ครึ่งแรก 1-1 ครึ่งหลัง 2-2

2 ธ.ค. 2566, 14:36

ufarecptb10342

แรก นิว1-0/หลัง 2-0

2 ธ.ค. 2566, 13:59

ufarecp40510

ครึ่งแรก1-0 ครึ่งหลัง3-1

2 ธ.ค. 2566, 12:50

ufarecprb 10262

ครึ่งแรก1-0/ครึ่งหลัง2-0

2 ธ.ค. 2566, 12:05

ufarecprb25955

แรก 1-1หลัง 2-2

2 ธ.ค. 2566, 11:54

ufaremktd113691​

ครึ่งแรก1-0 ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 11:13

ufarecmzk11281

ครึ่งแรก0-0ครึ่งหลัง0-1

2 ธ.ค. 2566, 10:21

ufaremktd18597

ครึ่งแรก1-0 ครึ่งหลัง1-1

2 ธ.ค. 2566, 10:16

ufarecmzk10689

ครึ่งแรก 1-1 ครึ่งหลัง 3-1

2 ธ.ค. 2566, 9:09

ufarecsga13146

ครึ่งแรก 1-1 ครึ่งหลัง 1-1